skip to Main Content

Σχέδιο Έγγραφης Ενημέρωσης για Διαμεσολάβηση

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

(Αρθρο 3 παρ. 2 ν. 4640/2019)

Ο υπογράφων …………………………………… του …………………, κάτοικος…………………., οδός…………………. αρ. …. (ΑΦΜ ………………), δηλώνω ότι ενημερώθηκα λεπτομερώς από τ.. πληρεξούσι.. δικηγόρο μου ………………………… (ΑΜ ΔΣ.. ………) για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της υπόθεσής μου ή μέρους αυτής*, σύμφωνα με την παρ. 1  του άρθρου 3 του ν. 4640/2019 ή για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία και τη διαδικασία αυτής των άρθρων 6 και 7 του ιδίου νόμου* καθώς επίσης και για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαμεσολάβηση.

Δηλώνω, επίσης, ότι, ο άνω πληρεξούσιος δικηγόρος μου με ενημέρωσε αναλυτικά και για τους λοιπούς εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης της υπόθεσής μου και ιδίως για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό του άρθρου 214Α ΚΠολΔ, τη δικαστική μεσολάβηση του άρθρου 214Β ΚΠολΔ και τη διαιτησία των άρθρων 868 επ. ΚΠολΔ.

 

……………, …………………….. 202..

 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος                         Ο εντολέας

 

(υπογραφή, σφραγίδα)           (υπογραφή , ονοματεπώνυμο)

 

*  Διαγράφεται, κατά περίπτωση, το μη ισχύον

Back To Top